Kung nais niyong mag imbak ng mga kahoy, siguraduhin na may layo itong 20 feet m…

Facebook