Ang mga bulok na prutas at gulay ay maaring mag attract ng mga peste tulad ng mg…