Ang mga bulok na prutas at gulay ay maaring mag attract ng mga peste tulad ng mg…

Panatilihing malinis ang kapaligiran upang maka iwas sa sakit ang mga mahal mo s…
March 14, 2018
Iwasan ang mga delikadong sakit na maaaring idulot ng pesteng ito! Pag may some…
March 21, 2018
Show all

Ang mga bulok na prutas at gulay ay maaring mag attract ng mga peste tulad ng mg…

Ang mga bulok na prutas at gulay ay maaring mag attract ng mga peste tulad ng mga langaw. Kung maaari ay ubosin agad ito upang maiwasan na langawin ang pamamahay.

Source

Comments are closed.

Facebook