Ang mga bulok na prutas at gulay ay maaring mag attract ng mga peste tulad ng mg…

Protektahang ang iyong pamilya sa ano mang uri ng sakit na dulot ng mga peste. …
October 5, 2018
Anflocor Group of Companies is a certified pest-free establishment :) Pag may …
October 11, 2018
Show all

Ang mga bulok na prutas at gulay ay maaring mag attract ng mga peste tulad ng mg…

Ang mga bulok na prutas at gulay ay maaring mag attract ng mga peste tulad ng mga langaw. Kung maaari ay ubosin agad ito upang maiwasan na langawin ang pamamahay.

Pag may something strange sa pamamahay niyo or sa inyong neighborhood, who you gonna call? Syempre Go Forward Pest Control. Maaari niyo…

Source

Comments are closed.

Facebook